Start van het schooljaar: Zo help jij je kind door de Gouden Weken heen!

Start van het schooljaar; kinderen aan het kleuren in de klas

Inmiddels zijn alle scholen in Nederland weer begonnen en zijn de Gouden Weken van start gegaan. Sommige kinderen kunnen niet wachten om weer naar school te gaan maar er zijn altijd kinderen die de start van het schooljaar erg spannend of zelfs lastig vinden. Jij als ouder kan een belangrijke rol spelen in dit proces. Hoe je dat doet leg ik je in deze blog uit.

De Gouden Weken bij start van het schooljaar

Misschien zegt deze term jou helemaal niets maar voor mij als leerkracht zijn deze weken van groot belang. In deze eerste 6 weken van het schooljaar (of de periode tot aan de herfstvakantie) wordt namelijk de toon gezet voor de rest van het schooljaar. De Gouden Weken zijn namelijk de periode waarin het grootste gedeelte van de groepsvorming plaatsvindt. Ik zal proberen om het je kort uit te leggen.

De vijf fases van de groepsvorming

Het proces bestaat uit 5 stappen:

  • Het begint bij de forming: de oriënterende fase. In deze fase leren kinderen en leerkracht(en) elkaar kennen en wordt de basis gelegd voor een structuur die veiligheid en duidelijkheid biedt.
  • In de tweede fase, de storming, gaan de kinderen hun eigen rol in de groep bepalen. Wie zijn de leiders en wie zijn de volgers.
  • In de derde fase, de norming, worden de regels en de normen en waarden van de groep bepaald. Hierbij krijgt iedereen zijn eigen rol toebedeeld. Wat zijn jóuw taken en wat zijn de mijne?
  • In de vierde fase, de performing, gaat de groep aan de slag en houdt zich aan de ongeschreven regels.
  • Tot slot is er de vijfde fase, de reforming. Deze fase dienst als afsluiting van een jaar of periode. De kinderen gaan dan evalueren hoe de afgelopen periode is gegaan.

Het leuke aan deze 5 fases is dat je ze niet altijd in één keer doorloopt. Gedurende het schooljaar zijn er altijd momenten dat er weer even moet worden teruggegrepen op een vorige fase, bijvoorbeeld na een vakantie of als er halverwege het jaar een nieuwe leerling instroomt. Maar ook de langere periodes van lockdown zoals we die in de afgelopen twee schooljaren hebben gezien zijn reden voor een nieuw groepsvormingsproces.

Hoe help jij je kind door deze groepsvormende weken heen?

In deze eerste weken van een schooljaar kun je je kind(eren) helpen door ze thuis de ondersteuning te bieden bij de zaken die in de klas aan bod komen. Dit doe je door actief te luisteren als je kind(eren) je iets vertellen over school en ook door goed op de hoogte te zijn wat er binnen de school speelt. Lees die week- of nieuwsbrief dus even goed door!

Tip: Met Tafelklets neem je op een leuke, gezellige en grappige manier de dag met elkaar door.

Ga in gesprek met je kind én de leerkracht

Organiseert je school startgesprekken met de leerkracht? In startgesprekken is het normaliter zo dat vooral de ouders aan het woord zijn en zij hun kind ‘presenteren’ aan de nieuwe leerkracht. Denk hierbij aan de sterke en minder sterke kanten van je kind. Betrek je kind hierbij. Wat wil hij of zij graag dat jij aan de leerkracht vertelt? Hoe denkt hij of zij zelf over zijn sterke en minder sterke kanten? Denk ook verder dan alleen schoolwerk. Een leerkracht weet vaak al welk kind extra hulp of extra uitdaging nodig heeft. Maar wat deze leerkracht nog niet weet is of jouw kind uitblinkt in sport of het goed is in muziek of in creatief denken. Dit gesprek met je kind geeft jou ook goed inzicht hoe een kind tegen zichzelf aankijkt, heel leerzaam dus!

Wie zitten er allemaal in je klas?

Als je kind eenmaal in groep 8 zit, weet je vaak wel wie er allemaal in de klas zitten, maar in de lagere groepen verandert de samenstelling nogal eens. Kijk eens samen naar de klassenfoto van afgelopen jaar (of wellicht bij een snelle leerkracht die van het begin van dit jaar). Wie staan er allemaal op de foto? En wie zitten er in jouw tafelgroepje? Gaat dat goed? Is het vooral gezellig of zijn het ook kinderen waarmee je goed kunt samenwerken? Dat wil namelijk nogal wel eens verschillen! Met welke kinderen kun je het minder goed vinden en waarom voel je dat zo? Kun je van dit kind ook een goede eigenschap benoemen?

Bespreek ook jullie eigen gewoontes

Hoe gaat het er bij de start van het schooljaar bij jullie thuis aan toe? Staat school gelijk aan haasten, rennen, vliegen en vooral weinig qualitytime voor elkaar? Of gaat jullie gezin juist het beste op de regelmaat die de schooldagen geven? Kijk eens met je kind naar jullie eigen normen, waarden en regels. Wat zou je thuis willen veranderen? Gebruik deze weken dus ook om je eigen gedrag eens onder de loep te leggen. Het is makkelijk om in deze stressvolle periode compleet langs elkaar heen te leven omdat er zoveel geregeld moet worden en alle clubjes ook weer starten. Misschien geeft een kleine aanpassing in je agenda wel de ruimte om meer echte tijd met elkaar te besteden. Samen een kopje thee drinken, een spelletje doen of even naar de huiswerkplanning kijken.

Je ziet, deze Gouden Weken zijn niet alleen voor je kind(eren) belangrijk. Doe er zelf ook je voordeel mee en ga ook dit schooljaar weer een goede samenwerking aan met de leerkracht(en). Dat maakt het voor iedereen veel fijner!